दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम

अध्यक्ष र उपाध्यक्ष
एमाले-१५०१ र १२५१
कांग्रेस- ११४१ र १२४४
माओवादी- ९६३ र ९७१