मायाको फुल जहाँ तहां नछरन

गौरव राई

मुटु त तोडेउ तोडेउ आँखा नतरन ।
छेउमा आउ बस बरु काख नसरन ।।

अगुल्टो त नठोसी बल्दैनरे भन्छ्न ।
पराइ आफ्नो मलाइ पाखा नगरन ।।

पर्दा कसैले गर्दैन बरु ताली मार्छन ।
अरुको कानमा गएर भाखा नभरन ।।

दुख सुख जीवन सङ्गै जिउनु छ है ।
हाम्रो मायाको फुल जहाँतहां नछरन ।।