प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापतको २५ प्रतिशत रकम स्थानीय तहले पाउने

काठमाडौं, असोज २२ । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबापतको स्थानीय तहले २५ प्रतिशत रकम पाउने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कको रकममा भने स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशतमै सीमित गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्ले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक पारित गरी स्थानीय तहलाई सबै प्रकारका प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था गरेको हो । स्थानीय तहसँगै प्रदेशले पनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी रकममध्ये २५ प्रतिशत नै पाउनेछन् । केन्द्र सरकारको कोषमा ५० प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ भने पारित विधेयक अनुसार अब स्थानीय तहले पर्वतारोहण, विद्युत, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत पाउनेछन् । सरकारले प्रदेशलाई पनि १० प्रतिशत रोयल्टीको प्रस्ताव गरेको थियो । संसद््ले प्रदेशलाई पनि स्थानीय तह सरह २५ प्रतिशत नै पाउने गरी विधेयक पारित गरेको छ । मूल विधेयकमा प्रस्तावित केन्द्र सरकारले पाउने ८५ प्रतिशत रोयल्टी भने अब ५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

स्थानीय तहले भ्याट र अन्तःशुल्कको हिस्सा पहिलोपटक पाउने भए पनि त्यो भने १५ प्रतिशतमा मात्रै सिमीत छ । भ्याट र अन्तःशुल्कको रकममध्ये अब स्थानीय तह र प्रदेशले १५ र १५ प्रतिशत र केन्द्रले ७० प्रतिशत पाउनेछ । संसद्ले पारित गरेको विधेयकले दफा ६(२) मा भनिएको छ ‘संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत नेपाल सरकारलाई १५ प्रतिशत प्रदेशलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिनेछ । यसअघि सरकारले केन्द्रलाई ७८ प्रतिशत हिस्सा रहने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रदेश सरकारलाई ७ र स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत दिन मूल विधेयकमा प्रस्ताव थियो ।

स्थानीय तहको प्रस्तावित व्यवस्था यथावत राखी संसद्ले प्रदेशमा भने ८ प्रतिशत रकमको हिस्सा बढ्ने गरी विधेयक पारित गरेको हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच भ्याट तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम बाँडफाँट गर्न नेपाल सरकारले संघीय विभाज्य कोष बनाउनेछ । कोषमा जम्मा भएको रकम बाँडफाँट हुनेछ ।

विभाजित रकममध्ये केन्द्र (नेपाल सरकार)ले प्राप्त गर्ने रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ । प्रदेशले पाउने रकम प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय तहमा स्थानीय विभाज्य कोषमा उक्त रकम जम्मा हुनेछ । प्रदेश विभाज्य कोष र स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकम संविधान अनुसार गठन हुने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेको आधार र ढाँचा अनुसार बाँडफाँट हुनेछ ।